پروفیلاکسی

پروفیلاکسی برای تمام بیماران با بافت لثه‌ی سالم انجام می‌شود تا از عفوت لثه و یا بیماری لثه در آینده جلو گیری به عمل آید.

پروفیلاکشی شامل تمیز کردن سطوح آلوده و پالیشِ پس از آن است.

تمیز کردن سطوح آلوده اغلب توسط دستگاه اتوماتیکِ کویترون و پس از آن توسط ابزارهای دستی انجام می‌شود و در این فرآیند پلاک‎‌های باکتریایی که اغلب از تجمع میکروارگانیسم‌ها و ذرات بسیار ریز مواد غذایی تشکیل می‌شود به همراهِ سمومِ میکروارگانیسم‌ها و جِرم‌های دندانی از سطوح دندان پاک می‌شوند.

پالیشِ نهایی امکان چسبیدنِ دوباره‌ی باکتری به سطوح دندان‌ها  و تکشیل پلاک را تا حد ممکن کاهش می‌دهد.

اپروفیلاکسی اغلب هر شش ماه صورت می‌گیرد و حدود یک ساعت به درازا می‌کشد. البته فواصل انجام پروفیلاکسی برای بیماران برحسب شرایط دهان و دندان و بافت لثه متفاوت است و ممکن است به برخی توصیه گردد در فواصل کوتاه‌تر حتا سه تا چهار ماه برای پروفیلاکسی مراجعه کنند. تصمیم‌گیری در این‌باره در روز معاینه‌ی اولیه انجام می‌گیرد.

ثبت‌نام در خبـرنامه

کپچـا

این سئـوال برای اطمینان از ایـن‌که فـرم را یک کاربـر واقعی پــر می‌کنـد پـرسیـده می‌شـود.