فضانگهدار

فضانگهدار ابزاری‌ست که ویژه‌ی یک بیمار از جنس فلز یا آکریل و اغلب برای کودکان ساخته می‌شود. فضانگهدار می‌تواند ثابت یا متحرک باشد. هدف از فضانگهدار، نگهداریِ فضای دندن شیری از دست رفته برای رویش دندان دایمی‌ست. 

ثبت‌نام در خبـرنامه

کپچـا

این سئـوال برای اطمینان از ایـن‌که فـرم را یک کاربـر واقعی پــر می‌کنـد پـرسیـده می‌شـود.