ایمپلنت

اگر یک یا چند دندان از دست رفته باشد راه‌های مختلفی برای جایگزینیِ آن‌ها وجود دارد. به جای بریج یا دست دندان‌های قسمتی و دست‌دندانِ کامل می‌شود از ایمپلنت‌ها سود جُست.

ایمپلنت برای جایگزینیِ دندان از دست رفته و ساپورتِ دندان‌های مصنوعیِ جایگزین استفاده می‌شود. تحمل آن‌ها بسیار راحت است و شبیه دندان‌های طبیعی هستند. ایمپلنت‌ها از تیتانیوم ساخته می‌شوند و در استخوان فک قرار می‌گیرند تا ریشه‌ی دندان طبیعی را بازسازی کنند. بعد از قرار دادن ایمپلنت روکشی مصنوعی بر روی آن قرار می‌گیرد که به ایمپلنت توسط چشب‌های مخصوص دندانپزشکی یا پیچ‌های مخصوص متصل است. علاوه بر جایگزینیِ یک دندان می‌توان از ایمپلنت برای جایگزینی بیشتر از یک دندان و حتا همه‌ی دندان‌ها استفاده کرد. 

ثبت‌نام در خبـرنامه

کپچـا

این سئـوال برای اطمینان از ایـن‌که فـرم را یک کاربـر واقعی پــر می‌کنـد پـرسیـده می‌شـود.