آرامبخشی

منظور از آرامبخشی در دندانپزشکی، استفاده از داروهای خوراکی یا تزریقی برای کاهش اضطراب در بیماران دندانپزشکیِ‌ست. آرامبخشی درجات متعدد دارد:

  1. آرامبخشیِ سطحی: در حدی‌ست که شما بیدارید اما مضطرب نیستید.

  2. آرامبخشی میانگین: در حدی‌ست که شما ممکن است در ادای درست کلمات در حین آرامبخشی موفق نباشید و ممکن است بعد از انجام درمان چیزی از آن به یاد نیاورید.

در AURORA E&E DENTISTRY فعلا آرامبخشی‌های زیر انجام می‌گیرد:

  • آرامبخشی با استفاده از گاز نیتروزاکساید
  • آرامبخشی دارویی سطحی  

ثبت‌نام در خبـرنامه

کپچـا

این سئـوال برای اطمینان از ایـن‌که فـرم را یک کاربـر واقعی پــر می‌کنـد پـرسیـده می‌شـود.