Dr. Hamed Esmaeilion

دکتـر حامـد اسماعیلیـون

دنـدان‌پزشک
دکتـر حامـد اسماعیلیـون تجـربه ۱۷ ساله‌ای در دنـدان‌پزشکی دارد. او در حال حاضـر در کلینک ای انـد ای آرورا مشغـول کار است. حامـد در حال حاضـر به همراه همسـر و دختـرش در ریچمونـد هیل زندگی می‌کنـد.