اگر لثه­‌های شما در طول سال عقب نشینی کنند، سطوح ریشه قابل مشاهده از فلوراید بهره­ مند خواهند شد.

Persian